Nieuwjaarslunch 2017

haan-2017De traditionele Nieuwjaarslunch voor onze leden zal zijn op 28 januari 2017
van 11:00-15.00 uur, zoals altijd in Hotel Okura in Amsterdam.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt; u kunt zich helaas niet meer aanmelden.

Kennismakingsbijeenkomsten nieuwe leden

Dit jaar zijn organiseren wij twee kennismakingssamenkomsten voor nieuwe leden. De reguliere nieuwe ledenbijeenkomst zal plaatsvinden in Leiden op 11 december in Leiden, met een rondleiding door het Sieboldhuis en een borrel. Daarnaast organiseren we een bijeenkomst Amersfoort op 19 december, speciaal voor de leerlingen van het Corderius colleges, die dit jaar in grote getale lid zijn geworden van de NJV.

Voor de nieuwe leden in Amersfoort, zal prof. dr W.J. Boot, plv. voorzitter van de NJV, ’s ochtends een voordracht houden. ’s Middags is er een programma bij Yokogawa Europe BV in Amersfoort. De nieuwe leden ontvangen apart een uitnodiging

Oproep: Historisch Archief NJV

Met het oog op het belang van een zo compleet mogelijk historisch archief en het 60-jarig jubileum van de NJV in 2018 nodigt het bestuur oud-secretarissen en andere oud-bestuursleden hartelijk uit om mogelijk nog in hun bezit zijnde deel-archieven of documenten beschikbaar te stellen voor het historisch archief in opbouw. U kun de documenten toezenden naar de huidige secretaris (secretaris@njv.info) of een ophaal-afspraak met hem maken

Nederlandse Deshima-lelie gedoopt in Japan

Japanmuseum SieboldHuis directeur Kris Schiermeier en leliekweker Frans Langelaan schenken een speciaal ontwikkelde lelie tijdens de feestelijke heropening van Deshima aan burgemeester Taue van Nagasaki. De officiële doop van de ‘Roselily-Dejima’ herdenkt tevens de 150ste sterfdag van Philipp Franz von Siebold (17 februari 1796 – 18 oktober 1866).

Sinds 1922 is de handelspost Deshima nationaal erfgoed. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de renovatie van dit kunstmatige eiland, dat in de loop der jaren ingesloten werd door de uitbreiding van de stad Nagasaki. Er wordt gevierd dat ook de laatste gebouwen in oude glorie zijn hersteld.
De openingsceremonie met het officiële doorknippen van het lint werd voltrokken in aanwezigheid van een grote delegatie Nederlandse, Duitse en Japanse experts die zich bezighouden met onderzoek naar het leven en werk van Siebold. De 10de Siebold Collectie Conferentie zal van 20 t/m 22 oktober in Nagasaki plaatsvinden en is georganiseerd door Japanmuseum SieboldHuis in samenwerking met het Nationale Museum voor Japanse Geschiedenis, Tokyo.

In 1823 kwam Siebold aan op de handelspost Deshima in de baai van Nagasaki met de opdracht informatie te verzamelen over Japan, zodat er een beter begrip zou ontstaan van het land waarmee Nederland exclusieve handelsrelaties onderhield. Buitenlanders mochten Deshima niet verlaten, maar als arts verwierf Siebold een goede reputatie en legde veel huisbezoeken in de regio af. Hij mocht hiervoor geen betaling ontvangen, maar in plaats daarvan kreeg hij vaak geschenken van dankbare patiënten. Zo werd de basis gelegd van zijn etnografische verzameling met huishoudelijke voorwerpen, prenten, materialen en ambachtelijke kunstvoorwerpen. Daarnaast richtte Siebold zich op het verzamelen van natuurlijke materialen zoals planten, dieren en zaden en nam hij kunstenaars in dienst om de flora en fauna, voorwerpen en gebruiken op papier vast te leggen. Siebold bracht ruim 730 Oost-Aziatische gewassen mee uit Japan. Tegenwoordig is zeventig procent van alle struiken en bomen in Nederlandse tuinen en parken van Oost-Aziatische oorsprong.

In 1830 kwam Siebold terug in Nederland en in de decennia daarna werd hij gezien als dé Europese japandeskundige bij uitstek. Een deel van zijn indrukwekkende verzameling Japanse curiosa stelde hij ten toon in zijn woonhuis aan het Rapenburg 19 in Leiden. De plek waar nu Japanmuseum SieboldHuis is gevestigd. Hier worden naast tijdelijke tentoonstellingen over het oude en nieuwe Japan, de mooiste duizend stukken van Siebold getoond uit de collecties van het Naturalis Biodiversity Center, Nationaal Museum van Wereldculturen en de Universiteit Leiden.