Primeur in Nederland Waraji Festival

Elk jaar vindt in Fukushima city het Waraji-festival plaats. Een gigantische waraji (een sandaal van stro) van 12 meter wordt door de straat gedragen in een processie met dans en muziek. Om ons 65-jarig bestaan te vieren gaan we dit festival, op kleinere schaal, uitvoeren. In Fukushima hebben we een… Lees meer

Nieuw bestuurslid Ivo Smits

Wij zijn heel blij dat Prof. dr. Ivo Smits in het bestuur van de NJV is gekomen. Ivo Smits is hoogleraar Letteren en Culturen van Japan aan de Universiteit Leiden, waar hij zich vooral bezighoudt met literatuur en film in Japan. Hij studeerde aan de universiteiten van Leiden, Cambridge en… Lees meer

ALV en jubileumactiviteiten

Op 29 januari 2023 werd de algemene ledenvergadering van de NJV gehouden. Op de fraaie locatie in de hortus te Leiden kwamen rond 25 leden bijeen voor de bijeenkomst. We hebben afscheid genomen van prof. W. Boot die zich na een zeer lange staat van dienst uit het bestuur terugtrok.… Lees meer

Nieuwe ledenbijeenkomst

De 12e februari 2023 konden we eindelijk weer een nieuwe ledendag houden. In de coronatijd was dat helaas niet meer mogelijk. Des te verheugd waren we dat het in 2023 wel doorgang kon vinden. In het SieboldHuis kwamen circa 20 personen bijeen. Prof. Matthi Forrer was bereid deze speciale rondleiding… Lees meer