Student lidmaatschap

 12,50

Categorie:

Beschrijving

Voor een gering bedrag kunt u lid worden van de Nederlands-Japanse Vereniging.
 U wordt dan via onze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten en
 alle andere Japan-gerelateerde activiteiten in Nederland.

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, overlijden of niet betalen van de contributie.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar; een schriftelijke opzegging dient vóór 1 december van
 een lopend jaar door het bestuur te zijn ontvangen en wordt van kracht per 1 januari van het
 daar opvolgende jaar.