Vacature secretaris

In verband met het vertrek van de huidige functionaris tijdens de ALV op 9 juni 2019 zoekt het bestuur een opvolger vanaf die datum. De opvolger kan zich inwerken vanaf  januari/februari 2019.

Taakomschrijving secretaris NJV (8 uur / week)

  • Distribueert de dagelijkse (digitale) post
  • Beheert publieksvragen, ledenadministratie en secretarieel archief
  • Zorgt voor correspondentie: dagelijks wanneer nodig, naar de leden in verband met de Algemene Ledenvergadering ( 1 keer per jaar) en naar het bestuur rondom de bestuursvergaderingen (4 tot 6 keer per jaar)
  • Notuleert de bestuursvergaderingen en ALV
  • Zorgt voor een bijdrage aan het gezamenlijke jaarverslag
  • Wordt ondersteund door een ledenadministrateur (8 uur / week)

Oproep

Leden die zich als secretaris voor de NJV zouden willen inzetten worden uitgenodigd om dit kenbaar te maken, bij voorkeur vergezeld van een actueel curriculum vitae, via secretaris@njv.info. Voorstellen voor geschikte kandidaten van binnen of buiten de NJV zijn welkom. In verband met een evenwichtige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.