Bestuur

Het bestuur van de Nederlands-Japanse Vereniging bestaat uit:

mr. E.F. Jacobs – voorzitter

prof. dr. W.J. Boot – vicevoorzitter/penningmeester a.i.

ing. M. Valkenburg – secretaris

mw. F. Inoue – algemeen lid

Met onze secretaris kunt u contact opnemen via secretaris@njv.info
Met onze penningmeester kunt u contact opnemen via penningmeester@njv.info
Met onze ledenadministratie kunt u contact opnemen via lidmaatschap@njv.info

Het postadres van de vereniging is:
NJV | p/a Louis Pregerkade 254 te 3071 AZ  Rotterdam

 

Statuten van de vereniging

U kunt de statuten van de vereniging hier inzien en downloaden:
NJV Statuten 24-6-2014

 

Ledenlijst van de vereniging

Wij maken u er op attent, dat de ledenlijst niet ieder jaar per post aan de leden wordt verzonden.
Maar u kunt natuurlijk te allen tijde een exemplaar opvragen bij onze ledenadministratie door een
e-mail te sturen naar
lidmaatschap@njv.info.

 

 

Reacties gesloten.