Lidmaatschap

Voor een gering bedrag kunt u lid worden van de Nederlands-Japanse Vereniging.
U wordt dan via onze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten en
andere Japan-gerelateerde activiteiten in Nederland.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Nederlands-Japanse Vereniging, vult u dan
onderstaand aanmeldingsformulier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt. 

Nadat u uw aanmelding heeft verstuurd, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, overlijden of niet betalen van de contributie.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar; een schriftelijke opzegging dient vóór 1 december van
een lopend jaar door het bestuur te zijn ontvangen en wordt van kracht per 1 januari van het
daaropvolgende jaar.

Heeft u vragen over het lidmaatschap, stuur dan een e-mail naar lidmaatschap@njv.info.

Onze privacyverklaring aangaande uw lidmaatschap en de verwerking van de persoonsgegevens is hier te vinden.


 

.

Reacties gesloten.