Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Nederlands-Japanse Vereniging?

De vereniging kent 3 verschillende soorten lidmaatschap:

Individueel lidmaatschap voor € 25,00 per jaar;
Studentlidmaatschap voor € 12,50 per jaar voor diegenen die als student zijn ingeschreven bij een universiteit of hogeschool en
Corporate lidmaatschap voor € 100,00 per jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding voor het lidmaatschap is het gehele jaar door mogelijk. Als u zich als lid aanmeldt in de periode van 15 november tot eind december van een verenigingsjaar, betaalt u tot het einde van dat jaar geen contributie. Contributie is in dat geval verschuldigd vanaf 1 januari van het jaar daarop. De contributie voor een verenigingsjaar dient vóór 1 maart van dat jaar betaald te zijn.

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, overlijden of door royement als er niet tijdig wordt betaald. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van een lopend verenigingsjaar door de secretaris van de NJV, dan wel via het e-mail-adres lidmaatschap@njv.info te zijn ontvangen en wordt van kracht per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Wat houdt het lidmaatschap van de Nederlands-Japanse Vereniging in?

U wordt via de Nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van door de NJV georganiseerde activiteiten. Ook andere niet door de NJV georganiseerde  Japan-gerelateerde activiteiten in Nederland worden in onze Nieuwsbrief vermeld.
U heeft gratis toegang tot door de NJV georganiseerde activiteiten. Er zijn echter ook activiteiten waarvoor een financiële bijdrage van leden wordt gevraagd. In dergelijke gevallen kunt u als lid een betalende introducé(e) meenemen.

Om u als nieuw lid van de vereniging aan te melden, dan wel om als lid van de vereniging uw jaarlijkse contributie te betalen, verzoeken wij u gebruik te maken van de relevante link hieronder.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt. Onze privacyverklaring aangaande uw lidmaatschap en de verwerking van de persoonsgegevens is hier te vinden. Voor een corporate lidmaatschap verzoeken wij u contact op te nemen met lidmaatschap@njv.info.

Heeft u nog andere vragen over het lidmaatschap, stuurt u dan een e-mail naar lidmaatschap@njv.info. Uw vragen zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.


 

.

Reacties zijn gesloten.