Save the dates en contributie 2024

Een korte vooruitblik, wat staat op het programma voor 2024?

We hebben een aantal “save the dates”.
Nieuwe ledenbijeenkomst. Alle nieuwe leden worden uitgenodigd voor een kennismaking met de NJV op zondag 4 februari 2024 in het SieboldHuis. De nieuwe leden krijgen persoonlijk een uitnodiging. 
Algemene Ledenvergadering. Vorig jaar hebben we twee ALV’s gehouden, eentje in januari en een online ALV in maart. Dit omdat in januari de financiéle administratie nog niet afgerond was. Dit jaar wordt de ledenvergadering gehouden op zondag 3 maart 2024. Locatie is de Tuinkamer van Hortus Botanicus Leiden.
Sakuralunch 2024 – de sakuralunch wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 april 2024 in Hotel Okura. 

Contributie 2024
Eind januari krijg je van de penningmeester het verzoek om het lidmaatschap voor 2024 te voldoen. In de online ALV van maart 2023 waarin de financiële zaken werden afgehandeld, is besloten dat de contributie met ingang van 2024 voor individuele leden verhoogd wordt naar €25 per jaar, voor studenten naar €12,50 per jaar. Het corporate lidmaatschap blijft €100. 
We verzoeken je vriendelijk om gelijk gehoor te geven aan het betalingsverzoek, zodat we niet een aantal aanmaningen hoeven te sturen. Alvast dank!

Donatie vriendschapsparkje Rikuzentakata

Rikuzentakata, een kustplaats in het noorden van Japan van – vóór de ramp – 23 duizend inwoners, verloor 10% van de bevolking tijdens de tsunami op 11 maart 2011. 1800 mensen overleefden de ramp niet en velen van hen zijn tot op de dag van vandaag niet gevonden.

Hortus Overzee zamelt geld in voor een vriendschapsparkje in Rikuzentakata. Het is belangrijk dat wij de mensen daar niet vergeten, zegt Melany Tegelberg, één van de drijvende krachten achter de Hortus Overzee in Den Helder. Ze blijft telkens weer vertellen. Over de aardige mensen daar, het leed van de kinderen die één ouder of beide ouders hebben verloren, hoe Frans Langelaan 25000 tulpenbollen heeft geschonken voor de kinderen daar. En hoe ze met Hortus Overzee al jaren geld inzamelt om op een dag in Rikuzentakata een vriendschapsparkje aan te kunnen leggen. Om de mensen daar een hart onder de riem te steken. Volgend jaar is het zo ver. 

Omdat de NJV dit jaar 65 jaar bestaat hebben we als bestuur een aantal projecten gekozen waar we in het jubileumjaar onze schouders onder gaan zetten. Een daarvan is dat we Hortus Overzee helpen met geldinzameling voor dit project.

Naast een donatie van €1000, verzorgen we ook de opening van de Japandag van Hortus Overzee met ons Waraji Festival. De opbrengst van die dag gaat naar het project Rikuzentakata. We hopen op een grote opkomst!

We ook willen graag leden en niet-leden de gelegenheid geven om zelf iets te doneren. 

Wil jij geld geven voor het vriendschapsparkje in Rikuzentakata? klik op de afbeelding van de “Ippon Matsu” de ‘Miracle Tree’ die overeind bleef na de tsunami en nu het symbool is van hoop en wederopbouw in Rikuzentakata. Dank alvast! 

In memoriam Elise Wessels

Vorige week ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Elise Wessels op 6 juni.
Elise was sinds 2008 lid van de Nederlands-Japanse Vereniging en ze was een bekend gezicht bij onze jaarlijkse lunches. Haar kennis van en liefde voor de Japanse moderne prentkunst was een inspiratie voor iedereen. Niet alleen als verzamelaar van Japanse prenten, maar juist door het openstellen van haar collectie aan het publiek en door het systematisch delen van onderzoek ernaar, heeft Elise een onschatbare bijdrage geleverd aan de populariteit van de Japanse prentkunst. Niet vergeten moet worden dat zij in oktober 2022 1100 prenten aan het Rijksmuseum in Amsterdam heeft geschonken.
 
Met het overlijden van Elise verliezen we niet alleen een gewaardeerd lid van onze vereniging, maar ook een inspirerende kracht in de kunstwereld.
Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Elise en we wensen hen sterkte om dit grote verlies te verwerken.

De geschiedenis van het Waraji Festival

In het centrum van Fukushima Stad bevindt zich de berg Shinobu met daarbovenop de Haguro-jinja (Shinto schrijn). Hier wordt al 400 jaar lang elk jaar in februari de traditionele winterceremonie van de Shinobu-dageraadsprocessie gehouden. Tijdens deze ochtendprocessie wordt een waraji – sandaal gemaakt van stro –  van 12 meter lang geofferd aan het heiligdom en opgehangen aan een pilaar op het terrein. Dit om te bidden voor sterke en gezonde benen. een stabiele tred en veilig reizen te voet. Het Fukushima Waraji Festival is ontstaan uit deze ochtendprocessie en wordt sinds de oprichting in 1970 elk jaar in augustus gehouden. Hierbij wordt een tweede sandaal geofferd om het paar compleet te maken en te bidden voor verdere gezondheid en veiligheid bij het lopen en reizen..

In 2019, toen het festival voor de 50e keer werd gehouden, heeft men het het eigentijdser gemaakt. Het is nu een festival met live optredens en zang. Het moderne Fukushima Waraji Festival vindt plaats gedurende 3 dagen in het weekend van de eerste vrijdag in augustus. Op de eerste twee dagen dansen bedrijven en gemeenschapsgroepen de ‘Waraji Odori’-dans op de muziek van traditionele trommels en fluiten. Tijdens deze dansparade wordt de enorme waraji-sandaal door de hoofdstraat gedragen. Op de derde dag wordt de waraji geofferd aan het Haguro-jinja op de berg Shinobu.