Individueel lidmaatschap

 25,00

Categorie:

Beschrijving

Voor €25 per jaar kunt u lid worden van de Nederlands-Japanse Vereniging. 
U wordt dan via onze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten en 
alle andere Japan-gerelateerde activiteiten in Nederland.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar; een schriftelijke opzegging dient vóór 1 december van het lopend jaar door het bestuur te zijn ontvangen en wordt van kracht per 1 januari van het
 daar opvolgende jaar.

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging of overlijden.