ALV en jubileumactiviteiten

Op 29 januari 2023 werd de algemene ledenvergadering van de NJV gehouden.

Op de fraaie locatie in de hortus te Leiden kwamen rond 25 leden bijeen voor de bijeenkomst.
We hebben afscheid genomen van prof. W. Boot die zich na een zeer lange staat van dienst uit het bestuur terugtrok. Hij gaf aan nog zeer betrokken te zijn bij de NJV en daar zullen we zeker nog gebruik van maken. Het bestuur benoemde hem vanwege zijn grote verdiensten tot erelid en in het jubileumjaar bieden we Prof. Boot een symposium aan. De aanwezige leden en het bestuur gaven het scheidende bestuurslid een warm applaus!
In de pauze van de vergadering werd een video vertoond van het project van Hortus Overzee voor een vriendschapsparkje in Rikuzentakata. Het bestuur heeft besloten dit project in het jubileumjaar te ondersteunen. Mevrouw Melany Tegelberg bedankte namens Hortus Overzee het bestuur en de leden voor de aangeboden support.
Verder werd door het bestuur teruggeblikt aan de hand van het verslag van de secretaris. De penningmeester gaf een toelichting op de financiën van de Vereniging. De kascommissie is gevraagd naar de documentatie te kijken en nadat daar bericht van is zal een extra (zoom) ALV plaatsvinden om deze stukken vast te stellen en de kascommissie gelegenheid te geven de bevindingen te delen met de leden. Daarop volgt, als de leden een en ander accorderen, decharge van penningmeester en bestuur voor het afgelopen boekjaar.

De aanwezigen stelden relevante vragen. De leden gingen akkoord met de voorgenomen activiteiten in het jubileumjaar. Dat zijn
– bijdragen aan het project voor Rikuzentakata
– het organiseren van het “waraji matsuri” (uit Fukushima stad) in juni
– symposium ter gelegenheid van het afscheid van Professor Boot
– receptie bij de ambassade van Japan in het najaar
– vernieuwing van de website

De online ALV is gepland op 25 maart a.s. Een uitnodiging volgt.
We komen dan ook in meer detail terug op de voorgenomen activiteiten.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.