Kennismakingsbijeenkomsten 2016 Nieuwe Leden NJV

Leiden, 11 december
Voor de traditionele bijeenkomst in het Japanmuseum SieboldHuis in Leiden, die was georganiseerd door de bestuursleden mevrouw Elizabeth van der Wind-Hamill en mevrouw Conny A.W. Jongbloed-Reinders, hadden zich 14 nieuwe leden aangemeld. De rondleiding langs de topstukken van de collectie werd verzorgd door prof. dr. Willem R. van Gulik, erelid van de NJV. Na afloop werd de kennismaking voortgezet en het glas geheven bij Grand Café Van Buuren, elders in de stad.

Amersfoort, 19 december
Het bestuur had besloten om voor de 32 nieuwe leden uit Amersfoort, leerlingen van het Corderius College – Scala Japanese Asian Studies aldaar, een afzonderlijke kennismakingsbijeenkomst te organiseren, omdat zij het Japanmuseum SieboldHuis reeds bij een eerdere gelegenheid hadden bezocht. Het programma, dat was samengesteld in overleg met de betrokken docenten, de heer Josha Sietsma en mevrouw Annelies M. E. Buurmans, bestond uit een lezing op school en een ontvangst bij de Japanse multinational Yokogawa, die is gevestigd in de Amersfoortse wijk Vathorst. Voor dit programma hadden zich 20 Corderianen aangemeld. In de lesuren voorafgaande aan de lezing had de groep de volgende renga (kettingvers) van haiku’s gemaakt.

Lees meer

Kennismakingsbijeenkomsten nieuwe leden

Dit jaar zijn organiseren wij twee kennismakingssamenkomsten voor nieuwe leden. De reguliere nieuwe ledenbijeenkomst zal plaatsvinden in Leiden op 11 december in Leiden, met een rondleiding door het Sieboldhuis en een borrel. Daarnaast organiseren we een bijeenkomst Amersfoort op 19 december, speciaal voor de leerlingen van het Corderius colleges, die dit jaar in grote getale lid zijn geworden van de NJV.

Voor de nieuwe leden in Amersfoort, zal prof. dr W.J. Boot, plv. voorzitter van de NJV, ’s ochtends een voordracht houden. ’s Middags is er een programma bij Yokogawa Europe BV in Amersfoort. De nieuwe leden ontvangen apart een uitnodiging

Oproep: Historisch Archief NJV

Met het oog op het belang van een zo compleet mogelijk historisch archief en het 60-jarig jubileum van de NJV in 2018 nodigt het bestuur oud-secretarissen en andere oud-bestuursleden hartelijk uit om mogelijk nog in hun bezit zijnde deel-archieven of documenten beschikbaar te stellen voor het historisch archief in opbouw. U kun de documenten toezenden naar de huidige secretaris (secretaris@njv.info) of een ophaal-afspraak met hem maken