Primeur in Nederland Waraji Festival

Elk jaar vindt in Fukushima city het Waraji-festival plaats. Een gigantische waraji (een sandaal van stro) van 12 meter wordt door de straat gedragen in een processie met dans en muziek. Om ons 65-jarig bestaan te vieren gaan we dit festival, op kleinere schaal, uitvoeren. In Fukushima hebben we een waraji van 3 meter laten maken, die nu in Nederland is aangekomen..

Op zondag 18 juni openen we de Japandag van Hortus Overzee met de parade van de waraji, met dansers in originele happi (festivaljasjes) en muziek. Dans je mee? Het is voor het eerst dat een dergelijke Japanse matsuri-parade in Nederland wordt gehouden, een primeur dus!
De opbrengst van de Japandag gaat geheel naar het project van Hortus Overzee voor het vriendschapsparkje in Rikuzentakata. Daar dragen wij natuurlijk graag aan bij.

In de lokale krant van Fukushima, de Fukushima Minpo, stond een artikel over de waraji die zijn weg gaat vinden naar Nederland (klik op het plaatje voor de Japanse tekst).

Wil je meedoen aan deze primeur in Nederland? We zoeken dragers en dansers! Een unieke gelegenheid om zelf de energie van deze vrolijke Japanse matsuri uit Fukushima City te ervaren. Geef je op bij onze secretaris via mail secretaris@NJV.info.

Nieuw bestuurslid Ivo Smits

Wij zijn heel blij dat Prof. dr. Ivo Smits in het bestuur van de NJV is gekomen. Ivo Smits is hoogleraar Letteren en Culturen van Japan aan de Universiteit Leiden, waar hij zich vooral bezighoudt met literatuur en film in Japan. Hij studeerde aan de universiteiten van Leiden, Cambridge en Tokyo, alsook Waseda Universiteit, en was gasthoogleraar aan Yale University en Tōhoku Universiteit. Hij houdt een wekelijks blog bij over poëzie in en uit Japan: https://penseelvanwind.nl/

ALV en jubileumactiviteiten

Op 29 januari 2023 werd de algemene ledenvergadering van de NJV gehouden.

Op de fraaie locatie in de hortus te Leiden kwamen rond 25 leden bijeen voor de bijeenkomst.
We hebben afscheid genomen van prof. W. Boot die zich na een zeer lange staat van dienst uit het bestuur terugtrok. Hij gaf aan nog zeer betrokken te zijn bij de NJV en daar zullen we zeker nog gebruik van maken. Het bestuur benoemde hem vanwege zijn grote verdiensten tot erelid en in het jubileumjaar bieden we Prof. Boot een symposium aan. De aanwezige leden en het bestuur gaven het scheidende bestuurslid een warm applaus!
In de pauze van de vergadering werd een video vertoond van het project van Hortus Overzee voor een vriendschapsparkje in Rikuzentakata. Het bestuur heeft besloten dit project in het jubileumjaar te ondersteunen. Mevrouw Melany Tegelberg bedankte namens Hortus Overzee het bestuur en de leden voor de aangeboden support.
Verder werd door het bestuur teruggeblikt aan de hand van het verslag van de secretaris. De penningmeester gaf een toelichting op de financiën van de Vereniging. De kascommissie is gevraagd naar de documentatie te kijken en nadat daar bericht van is zal een extra (zoom) ALV plaatsvinden om deze stukken vast te stellen en de kascommissie gelegenheid te geven de bevindingen te delen met de leden. Daarop volgt, als de leden een en ander accorderen, decharge van penningmeester en bestuur voor het afgelopen boekjaar.

De aanwezigen stelden relevante vragen. De leden gingen akkoord met de voorgenomen activiteiten in het jubileumjaar. Dat zijn
– bijdragen aan het project voor Rikuzentakata
– het organiseren van het “waraji matsuri” (uit Fukushima stad) in juni
– symposium ter gelegenheid van het afscheid van Professor Boot
– receptie bij de ambassade van Japan in het najaar
– vernieuwing van de website

De online ALV is gepland op 25 maart a.s. Een uitnodiging volgt.
We komen dan ook in meer detail terug op de voorgenomen activiteiten.

Nieuwe ledenbijeenkomst

De 12e februari 2023 konden we eindelijk weer een nieuwe ledendag houden. In de coronatijd was dat helaas niet meer mogelijk. Des te verheugd waren we dat het in 2023 wel doorgang kon vinden.

In het SieboldHuis kwamen circa 20 personen bijeen. Prof. Matthi Forrer was bereid deze speciale rondleiding te verzorgen, waarvoor we hem nogmaals danken!
Het werd een geanimeerde tour met vele feiten en wetenswaardigheden over het museum, de collectie en de tentoonstellingen. Door de rijke ervaring van de rondleider kregen we een kijkje in de keuken van de gehele collectie. In het Siebold Huis is immers alleen plaats voor een (wisselend) deel van de Japan collectie van von Siebold.
De heer Forrer deelde zijn kennis op een toegankelijke manier die de nieuwe leden ongetwijfeld inspireerde en zeker nog eens naar het SieboldHuis zal leiden. Zeker ook om de interessante speciale tentoonstellingen te bekijken die steevast naast de vaste collectie zijn ingericht. 
Prof. Forrer wist de leden geboeid te houden tot het laatste moment en er werden vele vragen gesteld waarop de heer Forrer zonder mankeren antwoord op wist te geven. De informatie uit de rondleiding was bijzonder en geeft de collectie en het museum een mooi relief en plaatst het in zijn tijd en de Japanologie. De inspirerende verhalen en wetenschappelijke betogen van Porf. Forrer gaven de leden een mooie entree in onze NJV. We danken het Siebold Huis voor deze mogelijkheid voor onze nieuwe leden.
Ook deze bijeenkomst werd met een drankje in het Pakhuis besloten en ook daar maakte menig nieuw lid gebruik van.

Door Ton van Zeeland