In Memoriam Wil Dijk

Op 6 april jl. is ons ontvallen Mw. Dr. Willy Olga Dijk. Op de rouwkaart wordt Mw. Dijk omschreven als Japanoloog en Historicus. Beide kloppen. Ik leerde haar kennen, toen zij, een dame op leeftijd, in 1989 Japans kwam studeren in Leiden. Al in 1993 was ze afgestudeerd, en aansluitend begon ze aan het onderzoek voor haar dissertatie, over de activiteiten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Rangoon. De promotie vond plaats in februari 2004. Op deze manier, zo staat op de achterflap van de handelsuitgave van haar dissertatie (Seventeenth-century Burma and the Dutch East India Company, 1634-1680, Singapore, 2006), “[she] paid homage to her grandmother,” die een Burmaanse was.

Mw. Dijk werd geboren in Kobe, in 1934. Haar vader was een Nederlandse zakenman, en haar moeder was de half-Burmaanse dochter van een zakenman uit Montenegro. Als kind woonde ze in Japan en Burma, zat ze in het kamp in Indonesië, en verbleef ze na de oorlog in Nederland en Pakistan. Zij trouwde de Nederlandse diplomaat Pieter Radelaar, wat tot verdere omzwervingen over de wereld leidde. Pas in de loop van de tachtiger jaren vestigde zij zich permanent in Nederland. Waarna zij, in haar woorden, “began to feel an urgent need to reconnect with [her] Asian roots.” Dit verklaart zowel haar studie van het Japans als het onderwerp van haar dissertatie. En haar lidmaatschap van de NJV.

Wij betreuren haar heengaan zeer.

W.J. Boot

In Memoriam Paul Wijsman

Ons bereikte het droevige bericht dat Paul Wijsman onlangs is overleden. Paul was als bibliothecaris bij het Centrum voor  Japanologie en Koreanistiek van de Universiteit van Leiden een vertrouwd gezicht bij iedereen die Japans studeerde of op een andere manier aan Japanologie verbonden was. In 2012 moest hij noodgedwongen stoppen met zijn werk. Door zijn kennis, humor en open karakter werd Paul zeer gewaardeerd door stafleden en studenten.
Ook binnen de NJV heeft Paul een belangrijke rol gespeeld. Hij was secretaris van de NJV van 1992 tot 2003. In deze lange periode van 3 bestuurstermijnen heeft hij bijdragen geleverd aan de continuïteit en de modernisering van onze vereniging. Zo nam hij samen met Oscar Veltink in 1998 het initiatief voor de ontwikkeling van de eerste website. Mede dankzij zijn inzet is de NJV de bloeiende vereniging die we nu zijn. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Vacature bestuurslid

We zijn op zoek naar kandidaten die naast de liefde voor Japan ook ervaring hebben in en/of affiniteit hebben met het schrijven van artikelen, het organiseren van evenementen, het bijhouden van de website en social media en de nieuwsbrief. In 2023 viert de NJV haar 65e verjaardag, dus er is veel werk aan de winkel. 
Alle bestuursfuncties van de NJV zijn op vrijwillige basis. Het bestuur komt 4 keer per jaar samen en daarnaast wanneer nodig. De vergaderingen zijn zowel fysiek als online. Het tijdsbeslag van de functie is onregelmatig, soms een paar uur in de week, soms een hele dag. 

Ben jij degene die ook zo gek is op Japan vanwege je hobby, studie of werk en die zich graag wil inzetten voor en bijdragen aan de toekomst van de oudste en bruisende Japan-vereniging van Nederland? Stuur een mail met je cv en motivatie naar secretaris@njv.info.

Nieuwe bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgedragen door het bestuur of door leden zelf. Vervolgens kiest de ALV het/de nieuwe bestuurslid/bestuursleden. De volgende ALV staat gepland op 5 juni 2022. De stukken hiervoor zijn al naar de leden. De eerstvolgende mogelijkheid om tot het bestuur toe te treden is de ALV van 2023. Een aspirant bestuursfunctie waarin je met het bestuur mee loopt behoort tot de mogelijkheden. 

Nieuwjaarslunch uitgesteld naar lente

De Nieuwjaarslunch waarvan we hoopten die op zaterdag 29 januari 2022 te kunnen houden, is uitgesteld door de Corona maatregelen. 

Omdat we de lunch dit jaar niet willen overslaan, hebben we besloten dit jaar een lunch in de lente te houden, als de sakura bloeit. De nieuwe datum is zaterdag 9 april 2022. 

Alle informatie over de sakura lunch maken we later bekend.